Surja - Prace Remontowe

Ergonomia

Surja Bud


http://www.viva-derm.pl/dermatologia/wypelnianie-zmarszczek

Ergonomia jest to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem ludzi i środowiska. Jej celem jest zbadanie, jakie warunki otoczenia wpływają pozytywnie oraz negatywnie na człowieka, a tym samym na wykonywaną przez niego pracę. Ergonomia ma bowiem zapewnić optymalne warunki każdej pracy. Interesująca jest etymologia słowa ergonomia. Pochodzi ono z języka greckiego. Wyróżnić można dwa elementy składowe tego słowa:

ergon, co oznacza czyn, praca

nomos oznaczające wiedzę, prawo czy zwyczaj.

Nauka ta bazuje m.in. na fizjologii, psychologii, pedagogice pracy, medycynie, antropologii, ochronie środowiska, organizacji pracy, a nawet na estetyce. Warto wiedzieć, że termin ten znalazł się w światowym słowniku za sprawą polskiego uczonego Wojciecha Jastrzębowskiego. Nie bez przyczyny jest on uznawany za jednego z ojców ergonomii. Z pojęciem ergonomia ściśle łączy się bezpieczeństwo. Jeden i drugi czynniki nierozerwalnie ze sobą funkcjonują. Jeśli np. jakieś urządzenie jest bowiem dostosowane do fizycznych i umysłowych predyspozycji użytkownika to zapewnia mu jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu sama praca staje się lżejsza, mniej skomplikowana, a tym samym efektywniejsza. Nowości i sposoby zapewnienia najwyższej ergonomii znajdziesz w serwisach internetowych. W przypadku narzędzi, ergonomia objawia się poprzez:

dobrze skonstruowaną obudowę,

montowanie w narzędziach dodatkowych elementów takich, jak np. prowadnice, oświetlenie LED, laser,

wzbogacanie każdego sprzętu, który tego wymaga, w pojemniki na odpady, np. w przypadku nitownicy,

nieskomplikowanej, łatwej do zrozumienia obsłudze urządzeń,

możliwość przeprowadzenia łatwej i sprawnej wymiany pewnych elementów, np. tarcz szlifierskich, które powinny być mocowane za pomocą rzepów,

właściwie skonstruowany uchwyt, świetnie, gdy jest obleczony gumą, ponieważ daje wówczas właściwości antypoślizgowe; dobrze także, jeśli uchwyt jest poręczny i ułatwia utrzymanie narzędzia w dłoni; w razie potrzeby powinny być zamontowane 2 uchwyty,

montownie systemów odprowadzających pył w urządzeniach, których użycie powoduje powstawanie tego pyłu, np. w przypadku każdej szlifierki.

Praca


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą partnerów Surja Bud. Dzięki długotrwałej współpracy na rynku nieruchomości oferujemy możliwość wyboru produktów o najlepszych parametrach oraz jakości. Już dziś zapoznaj się z ofertą. Najwyższej jakości produkty oferowane w ramach usługi partnerskiej. Warto również zapoznać się z ofertą pozostałych partnerów: